Rok 2024 przynosi wiele wyzwań związanych z organizacją bezpiecznych ferii zimowych. W różnych regionach Polski okres ten rozciąga się od połowy stycznia do końca lutego, co wiąże się z intensyfikacją ruchu drogowego, związanego z wyjazdami i powrotami dzieci na zimowy odpoczynek.

Na terenie Warmii i Mazur, policyjne działania prewencyjne rozpoczęły się już na początku stycznia i będą trwały aż do końca ferii. Policjanci, odwiedzając szkoły, edukują młodych ludzi na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu zimą, podkreślając różnorodne zagrożenia i sposoby ich unikania. Kontrole w miejscach zimowisk, odwiedzanych także przez młodzież z innych części kraju, są kolejnym ważnym elementem tych działań.

Bezpieczeństwo w podróży to kluczowy aspekt troski o dzieci i młodzież. Policjanci dokładnie sprawdzają autobusy wiozące najmłodszych, zwracając uwagę na stan techniczny pojazdów, czas pracy kierowców, ich uprawnienia oraz stan psychofizyczny. Specjalny wykaz miejsc kontroli autobusów na terenie każdego województwa został przygotowany przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Policjanci dbają również o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w tym o przestrzeganie ograniczeń prędkości i korzystanie z pasów bezpieczeństwa. Ważne jest także zapewnienie płynności ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych i drogach dojazdowych do popularnych miejsc wypoczynku.

Wskazówki dla rodziców pozostających w domu z dziećmi podczas ferii są równie istotne. Przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza podczas poruszania się po drogach, jest kluczowe. Dzieci muszą być świadome, że piesi są słabiej widoczni o zmroku, a śliska nawierzchnia wydłuża drogę hamowania.

Bezpieczne miejsca do zabaw na śniegu, z dala od ruchliwych ulic i skrzyżowań, to kolejny aspekt, o którym warto pamiętać. Rodzice powinni też zwracać uwagę na bezpieczeństwo dzieci bawiących się na zamarzniętych akwenach, które mogą stanowić poważne zagrożenie.

Ostatnim, lecz nie mniej ważnym elementem, jest przypomnienie, że zabawy zimowe, takie jak kuligi, powinny być organizowane z zachowaniem zdrowego rozsądku i przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa. Organizowanie kuligów za pojazdem mechanicznym jest wykroczeniem i może skutkować mandatem.

Źródło: https://elblag.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024