Rozwijając swoją działalność, mikroprzedsiębiorcy stają przed nowymi wyzwaniami, zwłaszcza w kontekście cyfrowych innowacji w sektorze finansowym. Ministerstwo Finansów podjęło inicjatywę wsparcia tej grupy przedsiębiorców przez serię internetowych spotkań edukacyjnych dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Te sesje informacyjne odbywają się regularnie w każdą środę, począwszy od połowy listopada aż do grudnia.

Podczas tych spotkań, eksperci z KAS dostarczają szczegółowych informacji na temat funkcjonowania KSeF. Uczestnicy mają okazję dowiedzieć się o najnowszych zasadach fakturowania elektronicznego w Polsce, w tym o procesie uwierzytelniania w systemie oraz sposobach nadawania uprawnień. Różnica pomiędzy tradycyjną fakturą elektroniczną a e-Fakturą jest także wyjaśniana, podobnie jak procedury wystawiania i odbierania dokumentów w ramach KSeF.

Ważnym aspektem tych spotkań jest również prezentacja bezpłatnych narzędzi dostępnych w ramach KSeF, które mogą być wykorzystane przez przedsiębiorców do przygotowania i testowania nowego systemu. Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na kolejne sesje, które są otwarte i nie wymagają wcześniejszej rejestracji. Wystarczy jedynie dołączyć do spotkania poprzez kliknięcie w podany link.

Spotkania te mają kluczowe znaczenie dla mikroprzedsiębiorców, którzy od 1 lipca 2024 roku będą zobligowani do wystawiania e-faktur wyłącznie przez KSeF. Ten obowiązek stanowi ważny element w dokumentowaniu transakcji gospodarczych. Dla przedsiębiorców niepodlegających podatnikowi VAT, obowiązek ten zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku. Dlatego też zapoznanie się z zasadami i narzędziami KSeF już teraz wydaje się być kluczowe dla płynnego przejścia na nowy system.

Źródło: https://www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024