Zgodnie z niedawnymi decyzjami Ministerstwa Finansów, doszło do znaczących zmian personalnych w strukturach Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Decyzja ta wprowadza nowego lidera, który ma nadzieję na wprowadzenie świeżego spojrzenia na działalność instytucji.

Jarosław Orłowski, wyznaczony na nowego Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, to człowiek z długoletnim doświadczeniem w branży. Swoją karierę w finansach publicznych rozpoczął w 1993 roku. Jego edukacja obejmuje studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz studia podyplomowe z zarządzania usługami podatkowymi na Uniwersytecie w Białymstoku.

Doświadczenie zawodowe Orłowskiego obejmuje różne poziomy zarządzania w urzędach skarbowych. Pracował jako Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu od stycznia 1998 r., by następnie objąć stanowisko Naczelnika tegoż urzędu od 2007 roku. Kolejnym krokiem w jego karierze było stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Braniewie, które objął w 2018 roku.

Uroczystość przekazania obowiązków odbyła się w obecności pocztu sztandarowego oraz kierownictwa Izby, podkreślając wagę tej zmiany dla lokalnej społeczności skarbowej. Ta symboliczna zmiana warty jest widoczna jako znak nowego rozdziału w zarządzaniu finansami publicznymi w regionie.

Źródło: https://www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024